Ponuka mojich služieb

pre deti, rodičov a pre prírodu

Poradenstvo pri výchove detí

Deti prichádzajú na tento svet a potrebujú nás dospelých, aby sme ich láskyplne sprevádzali na ceste objavov a dobrodružstiev. Dospelí ich chránia a radia tam, kde je to nutné, ale nenapomínajú a nepoučujú. Úloha vychovávateľa - rodičov alebo učiteľa - má vlastne spočívať v tom, aby vymedzil rámce, v ktorých môže nastávať táto objaviteľská cesta dieťaťa. S rešpektom k individualite dieťaťa. Dospelí potrebujú byť len pripravení, aby deťom odpovedali na ich otázky a aby zabránili, keď sa slepo vydávajú do nebezpečenstva, na ktoré ešte nedbajú. 

Prednášky 

Prečo toto nevedia všetci rodičia? alias Deti a ich prvých sedem rokov života

Kľúčové pojmy waldorfskej predškolskej pedagogiky

Vnútorná práca a osobnosť vychovávateľa

Biografická práca

Dôležitosť rytmov v živote dieťaťa

O význame rozprávok

Detská kresba

Vplyv súčasnej doby na zmysly dieťaťa

Liečebná pedagogika a chirofonetika

Voľná hra

Výchova vole

Školská zrelosť

Hudba vo waldorfskej materskej škole

Prírodné zdravé jedlé záhrady

Opatrovanie detí spojené s prácou alebo pohybom v prírode 

Ponúkam opatrovanie detí spojené s praktickými aktivitami. Práca v záhrade, domáce práce ako pečenie, či varenie. Prípadne spojené s výletom do lesa. Verím v myšlienku, a aj ju realizujem mnoho rokov v praxi, že sa nemáme s deťmi hrať, alebo ich "strážiť", ale byť im vzorom - v reči, pohybe a hlavne činoch...

Publikácie

Všetky publikácie  sa predávajú za dobrovoľný príspevok. Ten ide na podporu Lesnej škôlky Kremienok v Prievidzi.


Kolobeh roka

Jej cieľom je byť príručkou environmentálnej výchovy v škôlke a na prvom stupni základnej školy. Ale je využiteľná aj vo vyšších ročníkoch, kluboch, komunitách, rodinách. 

Počet strán: 47

Tlačená verzia: 7€, Pdf : 5€


Rozprávky s rytmom

Kniha obsahuje 7 klasických slovenských rytmických rozprávok, ktoré rozprávame deťom v našej Lesnej škôlke Kremienok. 

Počet strán : 28
Tlačená verzia:2€, Pdf : 2€


Kolobeh roka a rozprávky a príbehy

Venujme deťom svoj čas, čítajme im denne rozprávky, naše slovenské ľudové alebo rozprávky bratov Grimmovcov. 

18 strán textu

Tlačená verzia: 7€, Pdf : 5€


Kolobeh roka - Piesne a básne ku kolohrám a slávnostiam

Dôležitou súčasťou dňa vo waldorfskej materskej škole je kolohra alebo rytmicko-pohybový kruh. Kruh bezprostredne nadväzuje na radosť dieťaťa a vôľu niečo robiť. 

18 strán textu

Tlačená verzia: 5€

Pdf : 4€

Spiritualita ženy matky, Zošit I.

  • Dnešná úloha ženy matky
  • Výchova dieťaťa
  • Deti a ich prvých sedem rokov života
  • Význam rozprávok
  • Deti a príroda
  • Akú školu chcem pre svoje dieťa

26 strán

Tlačená verzia: 4€

Pdf : 3€

Záhrady pre deti, prírodu aj terapiu 

Rada sa vložím do projektu, či aktivity, ktorá sa realizuje na čerstvom vzduchu, v spojení s prírodou. Alebo ju zraelizujem na váš podnet. V súčasnosti záhradní terapeuti úspešne dokazujú, že aktivity vonku na čerstvom vzduchu pomáhajú udržiavať fyzické a psychické zdravie. Ako u detí aj u dospelých.

Je to vhodné pre ľudí s poruchami učenia, fyzickými alebo duševnými problémami. Platí, že aktivity na čerstvom vzduchu sú oveľa efektívnejšie, v budovách chýba to najhlavnejšie - dôležitá významnejšia aktivita.

Poradenstvo a terapie pre "iné" deti

Našou úlohou nie je dieťa opraviť, ako automechanik. Ale pristupovať k nemu s vďačnosťou, že prišiel. Dôležitá je pritom vnútorná životná odvaha. Tá nás vedie k vykročeniu z každodennosti a vedie k rozhodnutiam. A uschopňuje nás pomáhať.